150 τόνοι ανά εγκαταστάσεις συντριβής και διαλογής ασβεστόλιθων ώρας

January 28, 2021
τελευταία εταιρεία περί 150 τόνοι ανά εγκαταστάσεις συντριβής και διαλογής ασβεστόλιθων ώρας
150 τόνοι ανά εγκαταστάσεις συντριβής και διαλογής ασβεστόλιθων ώρας

Ένας πελάτης από την Αιθιοπία προγραμματίζει να χτίσει έναν 150 τόνο ανά ώρα που συντρίβει και εγκαταστάσεις παραγωγής διαλογής. Μετά από την προσεκτικές έρευνα και τη μελέτη, κάνουμε μια λύση συντριβής για τον πελάτη.

Απαιτήσεις πελατών:
Ικανότητα: 150TPH
Πρώτη ύλη: ασβεστόλιθος
Μέγεθος πρώτης ύλης: 550mm
Τελικά προϊόντα: 04mm, 413mm, 1319mm, 1925mm τέσσερις προδιαγραφές της χονδροειδούς άμμου και πέτρα.

Εργασιακές διαδικασίες: Μετά από τη λεπτομερή επικοινωνία με τους πελάτες, η χονδροειδής συντριβή, μέση συντριβή, οι διαδικασίες διαλογής χρησιμοποιούνται τελικά για να παραγάγουν τέσσερις τύπους προϊόντων άμμου και αμμοχάλικου. Οι πρώτες ύλες τροφοδοτούνται τη χοάνη αν και το φορτηγό, κατόπιν αυτό τροφοδοτείται το χονδροειδή συντετριμμένο θραυστήρα σαγονιών μέσω του δομένος τροφοδότη. Η πέτρα συντρίβεται και μεταφέρεται στο μέσο συντριμμένο θραυστήρα αντίκτυπου από το μεταφορέα ζωνών. Κατόπιν το συντριμμένο υλικό μεταβιβάζεται στη δομένος οθόνη. Τα κατάλληλα λεπτά μεγέθη παραγωγής είναι καλυμμένα έξω και μεταβιβασμένος έξω από το μεταφορέα, το μεγάλου μεγέθους υλικό πηγαίνει πίσω στον τριτογενή αντίκτυπο για. Αυτή η διαδικασία διαμορφώνει ένα κλειστό κύκλωμα.

Ο κύριος εξοπλισμός αυτής της γραμμής παραγωγής είναι:
1 σύνολο θραυστήρα σαγονιών PE750×1060
2 σύνολα θραυστήρα αντίκτυπου PF1214
1YK2160 κυκλική δομένος οθόνη 1 σύνολο
2 σύνολα κυκλικής δομένος οθόνης 2YK1860
Βοηθητικός εξοπλισμός: δομένος τροφοδότες, μεταφορείς ζωνών, πίνακας ελέγχου

Τα εξής είναι λεπτομερές λειτουργώντας διάγραμμα ροής:
τελευταία εταιρεία περί 150 τόνοι ανά εγκαταστάσεις συντριβής και διαλογής ασβεστόλιθων ώρας  0